Frågor och svar GrönVäx Gödselstav

Passar GrönVäx till alla träd och buskar?
Ja, gödselstaven passar alla växter. Inga halter av något näringsämne är unikt anpassade för några unika växter, utan sammansättningen är anpassad för att kunna fungera som en allmänt förbättrande gödslingsåtgärd

Behöver jag placera GrönVäx-staven i jorden direkt efter köp?
Nej. Så länge inga salter har ”sipprat” ut genom pappmembranet, fungerar staven fullt ut. Ur framför allt estetisk synpunkt, är det dock en fördel om staven förvaras torrt och i rumsvarm tempe¬ratur, så att inte pappmembranet och etiketten fuktas upp. Denna förvaring hindrar även att näringsämnena börjar lösas ut.

Vad är det för fördel att rikta rötterna till gödselstaven?
I marken finns en mängd olika mikroorganismer (bakterier, svampar, protozoer mm). Alla dessa mikroorga¬nismer behöver – precis som alla växter - näringsämnen för sin tillväxt. Många av mikro¬organismerna kan dock – till skillnad från växternas rötter - röra sig i markvätskan nere i jorden (bakterier rör sig t ex med hjälp av flageller). Detta innebär att de också lättare och snabbare kommer åt den näring man eventuellt gödslar i jorden.
Om man istället ”samlar” tillförd (gödslad) näring till koncentrerade ställen i mar¬ken, minskar man därigenom också mikroorganismernas möjlighet att ta upp den till¬förda näringen. Huvudsakligt upptag av näringsämnen hos växter sker genom tillväxande och små finrötter. Dessa finrötter känner till viss del av var i marken näringsämnena är, vilket innebär att man får en ansamling av finrötter kring områden i marken med god tillgång på växtnärings¬ämnen. Med GrönVäx – där näringen koncentrerats på ett enkelt och effektivt sätt - kommer växtens finrötter att växa till kring gödselstaven och därigenom hela tiden vara först i att ta upp den näring som gödselstaven sakta men säkert släpper ifrån sig. Näringen hamnar på detta sätt i växten istället för i marklevande mikroorga¬nismer.

Hur fungerar GrönVäx långtidsverkande effekt?
Växtnäringen i GrönVäx verkar under ca 2-3 år sikt, detta beror på olika anledningar. Den ena är att kväveinnehållet består av en blandning av direkt växttillgängligt kväve samtidigt som det även finns kväveformer som successivt blir tillgängliga under växtsäsongen. Den andra orsaken är den noga framprovade och anpassade fysikaliska barriären som det specialtillverkade höljet i staven utgör. Detta borgar för ett anpassat flöde av växttillgängliga näringsämnen från gödselstaven i nära harmoni med växtens upptag och behov.